Disney

Rzut do celu z Chudym

Pomóż swojemu dziecku ćwiczyć rzucanie do celu z Chudym z Toy Story

Gracz: 1+
Będą Ci potrzebne
  • Szablon postaci
  • Drukarka
  • Klej
  • Puste metalowe puszki (co najmniej 6)
  • Piłka typu "zośka" lub inna miękka piłka
Jak to zrobić
  1. Wydrukuj tyle postaci, ile masz puszek i wytnij każdą postać.

  2. Naklej postacie na puszki.

  3. Ustaw puszki na podłodze lub na taborecie.

  4. Dzieci po kolei rzucają piłkę w usawione puszki. Im dalej ustawisz puszki, tym trudniejsze będzie zadanie.

  5. Wygrywa dziecko, które strąci najwięcej puszek.

Aby urozmaicić grę, przypisz każdej puszce inną wartość. Wpisz liczbę punktów na przodzie puszki.
Wydrukuj instrukcje